Icon

alvaDesc Nodes

alvaDesc (Molecule Reader, Descriptor, Fingerprint)

This category contains 3 nodes.

Descriptor 

alvaDesc Descriptor calculator.

Fingerprint 

alvaDesc Fingerprint calculator.

Molecule Reader 

alvaDesc Molecule File Reader